Kategoritë

zoomable
Mente

Mente

Dobitë e Mentës

Antispazmatik
Antiseptic
Karminativ
Stomakik
Kunder kolles
Lehtson broniket
Përdoret për shërimin e organeve të trjetjes
Pengon fermnetimin në zorrvë,
Qetëson dhimbjet
Kundër crregullimeve menstruale me bazë nervore
kundër pezmatimit të lëkurës.

Përdoret si Çaj